VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 145 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

2,5 miljoen extra subsidie voor de regeling leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen in Gelderland?

Teken de petitie!

Het bestuur van de DKK Gelderland i.o. heeft besloten om op woensdag 3 juni een petitie aan te bieden aan de Commissaris van de Koning. In deze petitie vragen we aan de Commissaris van de Koning om de petitie te agenderen bij de statencommissie ter voorbereiding van de voorjaarsnota. We pleiten voor 2,5 miljoen euro extra subsidie voor de regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. De regeling is namelijk wederom ruim overvraagd waardoor goede projecten niet uitgevoerd kunnen worden terwijl de plannen veel draagvlak hebben en de vereiste co-financiering is geregeld.

Aanmelding Dorpsvernieuwingsprijs 2015 van start!

Gaat de Dorpsvernieuwingsprijs dit jaar weer naar een plaats in Gelderland?

Geef uw dorp op en ding mee naar € 2000,- voor leefbaarheidsactiviteiten in het eigen dorp én deelname aan de Europese Dorpsvernieuwingsprijs in 2016.

Iedere twee jaar organiseert de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) de Dorpsvernieuwingsprijs. Nu alweer voor de zesde keer. Het thema is ‘Open staan als gemeenschap’ waarbij gedacht kan worden aan tolerantie, creativiteit en veerkracht.

Draagvlakonderzoek jongerengroep De Steeg

Gedurende mijn stageperiode bij de VKK Gelderland ben ik bezig gegaan met het schrijven van een globaal plan om jongeren vast te houden in dorpen. Door middel van een jongerengroep hebben jongeren meer binding met het dorp waar ze wonen en blijven mogelijk in het dorp hierdoor. Tijdens mijn stageperiode heb ik een draagvlakonderzoek gedaan in het dorp De Steeg om te kijken hoe de jongeren er in deze kleine kern over dachten, dit heb ik gedaan in samenhang met de gemeente Rheden en de dorpsbelangenorganisatie De Steeg.

Aanpak promotie en activiteiten Kulturhus Wekerom

daan Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus, is er natuurlijk promotie nodig. In zijn eerstejaarsstage heeft Daan Boers, CMV student aan de HAN, onderzoek gedaan naar promotie voor het Kulturhus.

Op basis van literatuuronderzoek, gesprekken en een enquete is het adviesrapport aan Wekerom geschreven.

Zien, doen en beleven in Wekerom!

Vanuit de BelangenVereniging Wekerom bestaat de wens om het dorp te promoten onder toeristen en recreanten. Wekerom wil beter op de kaart komen en de aantrekkingskracht op toeristen en recreanten vergroten. Daarnaast geeft de opening van het Kulturhus aanleiding om deze te betrekken bij de promotie van het dorp.

Student Malou Strout deed onderzoek, gaf aanbevelingen, ontwikkelde een folder voor Wekerom en kwam met een 11-stappenplan om je dorp op de kaart te zetten!

Verslag PlattelandsParlement Gelderland 2015

Op 28 februari 2015 werd het vijfde PlattelandsParlement Gelderland (PPG) gehouden in Oene.

Klik hiernaast voor het verslag

13 politieke partijen waren vertegenwoordigd: 50Plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Lokaal Belang/1Achterhoek, Partij voor de Dieren, Partij voor Mens en Spirit, PvdA, SGP, SP, Vrede en Recht en VVD.

De woordvoerders gaven in het debat aan of zij de doelstellingen van het platteland mee zouden nemen in hun regeerperiode. Deze doelstellingen werden in de ochtend in drie themagroepen gemaakt.

Inhoud syndiceren