VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 142 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Dorpsverwarming Energiek Leur: energie uit eigen dorp

De initiatiefgroep Energiek Leur wil het dorp onafhankelijker maken van fossiele brandstoffen. Duurzame-energievoorziening en lokale economie staan centraal.

Leur heeft een zeer actieve en ondernemingsgezinde bevolking. De laatste jaren heeft dat geleid tot allerlei initiatieven en samenwerkingsverbanden met een publiek doel. Van daaruit is het idee ontstaan om de mogelijkheden voor duurzame-energievoorziening te onderzoeken en deze te koppelen aan welzijnsprojecten. Mooie ambities!

Laat je 20 juni inspireren op de Kennisnetwerkdag en zet je dorp in beweging!

Op 20 juni 2014 organiseert het Kennisnetwerk L&G een interessante Kennisnetwerkdag! Thema van de dag is: 'Zet je dorp in beweging'. 

Interessante voorbeelden van 'zelf organiseren' met dorpscoöperatie

 

Op 1,2 en 3 april waren er aftrapbijeenkomsten van de werkplaatsen voor L&G. Als resultaat van deze bijeenkomsten is informatie verzameld over het oprichten van een dorpscoöperatie.

VSBfonds organiseert spreekuur voor bijdrage aan uw project!

Het VSBfonds wil projecten in Gelderland meer kansen bieden! Daarvoor wil zij uw projecten bespreken.

Wat is VSBfonds?
VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken.
VSBfonds wil de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving vergroten. Zij brengen deze missie in de praktijk door het toekennen van donaties aan heel veel projecten.

Kleine Kernen Koerier April verschenen!

Onze nieuwsbrief, de Kleine Kernen Koerier is vandaag weer verzonden! Klik hier om hem te lezen.

  • Lees over: het overleg van VKK-FDG met gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, het bezoek van de VKK aan het Krimpteam van het ministerie van BZK, hoe VKK vrijwilliger Johan de Kievit zich als gemeenteraadslid in Wijchen sterk maakt voor burgerparticipatie en hoe VKK bestuurslid Tinie te Dorsthorst zich inzet voor leefbare kleine kernen.
  • Maar ook in de nieuwsbrief: het verslag van de aftrapbijeenkomsten van de L&G Werkplaatsen, de resultaten van het onderzoek in Keijenborg/Velswijk naar de behoeften en bijdragen van inwoners, dorpsplan Tricht is gepresenteerd, Tweedekamerleden waren op bezoek in Winterswijk, en Lingewaard Energie gaat aan de slag.
  • Verdiep je in de mogelijkheden om wandelroutes te maken en Klompenpaden aan te leggen. Leer over crowdfunding en krijg inzicht in het vinden van draagvlak.

Dat allemaal in de Kleine Kernen Koerier van April! Veel leesplezier gewenst!

Werkplaatsen L&G zijn op 1, 2 en 3 april afgetrapt!

 Het Kennisnetwerk L&G hield op 1, 2 en 3 april de aftrapbijeenkomsten van de werkplaatsen voor Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen (in Boven-Leeuwen, Voorthuizen en Harreveld). Alle avonden hadden dezelfde invulling met vijf werkplaatsthema’s. De avonden stonden in het teken van leren van elkaar want onder de initiatiefnemers is veel kennis aanwezig. De deelnemers ontvangen nog een evaluatieformulier en tevens worden zij uitgenodigd voor een besloten Linkedin groep waar de verslagen per werkplaats staan en waar het leren van elkaar online wordt voortgezet.

Onderzoek naar de behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk

In opdracht van Zorgcoöperatie Bronckhorst UA heeft het Centre of Expertise Krachtige Kernen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoek gedaan in Keijenborg. Het doel was om te achterhalen wat er onder de inwoners leeft: welke vragen, behoeften en redeneringen zij hebben en in welke thema’s dit samen te vatten is. Dit worden vraagpatronen genoemd. 

Inhoud syndiceren