VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 144 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

'Op Reis' in de kleine kernen van Wijchen zorgt voor binding

Het gevarieerde programma, de vele opengestelde deelnemende monumenten in de Wijchense dorpen, samen met het prachtige weer heeft Open Monumentendag(OMD) Wijchen drieënhalf duizend bezoekers gebracht. De vrijwillige inzet van vele bewoners kan als goed voorbeeld worden gezien voor het organiseren van een culturele activiteit van en door dorpen, wat een goede bijdrage levert aan de leefbaarheid.  

Informatiebijeenkomst voor CPO-Huur in buitengebied Winterswijk

De werkgroep Wonen van de Winterswijkse  buurtschappen is samen met VKK Gelderland bezig met de pilot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPO-H). Ook de gemeente Winterswijk denkt mee in de pilot. Op maandag 22 september is een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Winterswijk. 

Het idee
De gedachte is dat een groep kopers zich verenigt in een coöperatie en dat de coöperatie een vrijkomende boerderij koopt. De boerderij wordt verbouwd, zodat er meerdere woningen of appartementen ontstaan met ieder een eigen adres. 

Presentaties Kennisnetwerkdag L&G online!

Op 20 juni 2014 organiseerde het Kennisnetwerk L&G een Netwerkdag op de Hogeschool HAN Arnhem. Thema van deze dag was Zet je dorp in beweging!

Deze dag stond in het teken van inspiratie voor burgers, belangengroepen, overheidsinstanties en maatschappelijke partijen! 

Lees ons laatste nieuws in de Kleine Kernen Koerier van Juni!

Onze nieuwsbrief de Kleine Kernen Koerier is vandaag weer verzonden! Klik hier om hem te lezen. 

Lees o.a. over het verhaal van bestuurslid Rob Hoekstra, de voortgang van de fusie VKK met FDG en de kracht van VVN voor dorpen. Daarnaast vertellen we over de OV-visie van de provincie Gelderland waar we als VKK over meedenken. 

Naast alle andere berichten die je kunt lezen, kun je je ook nog opgeven voor de kennisnetwerkdag van het Kennisnetwerk L&G en lees je over andere activiteiten in en na de zomer!

Veel leesplezier en alvast een fijne zomer gewenst!

Vriendelijke groeten,

VKK Gelderland

VKK denkt mee over OV-visie Gelderland

Provincie Gelderland is in 2013 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe OV-visie. Deze visie wordt gebruikt bij alle activiteiten die de provincie samen met andere partijen gaat ontwikkelen rondom het regionaal openbaar vervoer in Gelderland.

Verkeersveiligheid en de kracht van VVN voor dorpen

Verkeersveiligheid is een belangrijk aspect van de leefbaarheid van een dorp. Bij het opstellen van verschillende dorpsplannen, begeleid door de VKK, is telkens gebleken hoe belangrijk het verkeersaspect is.
In bijna elk dorpsplan zijn wel belangrijke aandachtspunten te vinden als het gaat om de verkeersveiligheid in een dorp en worden voorstellen gedaan voor het versterken van de verkeersveiligheid.

Beleef de Zomer in Gelderland!

Het programma ‘Zomer in Gelderland’ van Omroep Gelderland gaat op 4 augustus opnieuw van start! Zomer in Gelderland bestaat dit jaar al weer vijf jaar.
Op alle werkdagen in augustus zal het programma live te zien zijn vanaf 18:15 op TV Gelderland.

Inhoud syndiceren