VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 144 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Eindejaar: Terugblik en vooruitblik!

Het einde van het jaar nadert. We mogen terugkijken op een bewogen jaar met veel mooie gebeurtenissen en ons alvast klaar maken voor een schitterend programma in 2015! We blikken terug en vooruit met de volgende onderwerpen:

 • Bestuur en breedband internet,
 • Fusie
 • Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen
 • CPO-Huren
 • Lokale energie opwekken
 • Dorpshuisplan
 • Verdiepingsslag Overheidsparticipatie
 • Provinciale verkiezingen en Waterschapsverkiezingen

€ 440 miljoen voor Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten

Dankzij het INTERREG V-programma is er de komende jaren 440 miljoen euro voor Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten beschikbaar.

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Fachhochschule Münster en Hochschule Rhein-Waal Kleve  willen gezamenlijk een grensoverschrijdend project rond het behoud van leefbaarheid in kleine kernen oppakken.

Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen

 

 

Kijk op www.vkkfdg.nl/leng voor:

 • Informatie over subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen
 • Informatie over het Kennisnetwerk L&G
 • Link naar formulier voor het indienen van een ondersteuningsvraag
 • Informatie en voorbeelden per thema
 • Werkplaatsen
 • Modules

Vijfde PlattelandsParlement Gelderland

28/02/2015 10:00

Iedere twee jaar wordt er in Gelderland een PlattelandsParlement georganiseerd om de dialoog aan te gaan met Provinciale Statenleden, maar ook met elkaar. 

Op 28 februari 2015 wordt het vijfde PlattelandsParlement Gelderland (PPG) gehouden. De organisatie is in handen van de fusieorganisatie die is ontstaan uit de FDG en de VKK Gelderland: DKK Gelderland (Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland).
De locatie is reeds gevonden: Kulturhus De Bongerd in Oene.

Belangstelling voor de Romeinse cultuur?

De KNHM organiseert in samenwerking met de Stichting Romeinse Limes Nederland en de Nederlandse Limessamenwerking "Mijn Limes 2015", een wedstrijd ter bevordering van burgerinitiatieven rondom de Romeinse Limes.

Bewonersgroepen kunnen aan de slag om hun idee voor het verrijken van de Romeinse Limes binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Gedurende het uitvoeringsjaar staat de KNHM voor hen klaar met advies. Heeft de bewonersgroep hun doel bereikt? Dan ontvangen ze het predicaat Mijn Limes en duizend euro.

Klik op de afbeelding om de folder te openen

Dorpen leggen heggen

Samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de stichting Heg & Landschap organiseren we de cursus ‘Heggen leggen’. Door het volgen van een theorieavond en het meedoen aan een praktijkdag in uw regio wordt u deskundig heggen legger en kunt u deze oude techniek overdragen aan anderen in uw dorp. Op deze wijze kunnen veel dorpen en het omliggende landschap verfraaid worden met een gelegde heg. In de bijlage leest u waar en wanneer de cursus gehouden wordt. 

Inhoud syndiceren