VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 142 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Kleine Kernen Koerier Maart 2014

Lees hier de Kleine Kernen Koerier! Dit keer aandacht voor: Dit keer aandacht voor: fusie VKK-FDG, student Timothy Mak gaat aan de slag voor Laren, bestuurslid Jan Aalbers vertelt over zijn activiteiten, dorpscontactpersonen in Klarenbeek, uitvoering Dorpsplan in Wapenveld, De Dorpsbouwkundige, Meldpunt vrijwilligerswerk in Beltrum, duurzame energie, inventarisatie verdwijning geldautomaten, aftrap werkplaatsen L&G en nóg meer!!!

kkk mrt

Wapenveld werkt met succes aan de uitvoering van het dorpsplan

In november 2011 is het dorpsplan van Wapenveld gepresenteerd aan de ongeveer 6000 inwoners. Nu, bijna tweeëneenhalf jaar later is er al veel werk verzet. Er is een plan gemaakt voor de herinrichting van het centrum waar na de bouwvak van 2014 mee gestart wordt. Daarnaast is Wapenveld door de gemeente Heerde aangewezen als proeftuin voor het anders organiseren van zorg. De Dorpsraad vindt het belangrijk dat de ideeën van onderaf komen en daarom is er in januari dit jaar een conferentie georganiseerd voor de inwoners.

Start Werkplaatsen Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen

Bij deze nodigen de organisaties van het Kennisnetwerk L&G u uit voor een aftrapbijeenkomst van de Werkplaatsen voor Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. U kunt deelnemen aan de bijeenkomst die u agenda-technisch het best uit komt, of die het best bereikbaar is. Het programma is namelijk iedere avond gelijk dus u hoeft niet meerdere bijeenkomsten bij te wonen. 

NL Geeft

Het Oranjefonds start op 24 maart  samen met maatschappelijke organisaties een nieuwe, jaarlijks terugkerende actie: NLgeeft.  De bedoeling is geld in te inzamelen voor sociale doeleinden in de buurt.  Want juist voor lokale initiatieven is het vaak te tijdrovend en duur om een collecte te organiseren of veilig een online platform te maken. En veel mensen en bedrijven willen best geld geven aan goede organisaties in hun omgeving, maar hoe?  Daarvoor heeft  het Oranje Fonds het online platform NLgeeft ontwikkeld.

Nieuwsbrief FDG Maart 2014

Op 13 maart verscheen de nieuwsbrief van de Federatie Dorpshuizen Gelderland. Lees hier de nieuwsbrief waarin aandacht is voor: 

  • Van de bestuurstafel: verkiezingen 2014 en daarna…
  • Creatief met wmo
  • Is uw dorpshuis wmo-proof?
  • De verbinding in Laren’
  • Subsidiemogelijkheden provincie gelderland
  • Vraag en antwoord: ‘Voor ons plan met het dorpshuis hebben we draagvlak bij de bevolking. Is dat voldoende voor de subsidieverstrekker als we financiering willen aanvragen?’
  • Doorstart Randwijks Hof

Voor Mekaar in Beltrum: Meldpunt voor vrijwilligerswerk

Meldpunt Beltrum is ontstaan tijdens een bijeenkomst op uitnodiging van het pilot project Team Voor Mekaar Beltrum, bestaande uit professionele zorgorganisaties, de woningcorporatie en de gemeente Berkelland. Door onder andere de dreigende bezuinigingen komt de leefbaarheid in ons dorp onder druk te staan. Tijdens de bijeenkomst werd vrijwel unaniem uitgesproken dat er een centrale coördinatie van het vrijwilligerswerk moest komen. Die avond is het Meldpunt Beltrum ontstaan.

Lancering nieuwe website en dienst Omgevingsvergunninggevraagd.nl

Kent u dat? U wilt graag een woning of bedrijfspand bouwen, maar het bestemmingsplan staat het niet toe. Om toch te kunnen bouwen heeft u een uitgebreide omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing nodig. Wat komt daar allemaal bij kijken? Vanaf 1 maart is de website www.omgevingsvergunninggevraagd.nl actief. 

Inhoud syndiceren