VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 144 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Doe meer met veilig verkeer!

Werk jij al aan de verkeersveiligheid van je dorp? Vaak kun je zelf verkeersproblemen in je eigen buurt aanpakken.  Veilig Verkeer Nederland (VVN) helpt kosteloos bij allerlei vragen over verkeersveiligheid.  Dat varieert van het melden van onveilige situaties in een landelijk systeem tot het adviseren of begeleiden van bewonersgroepen die zelf actie willen ondernemen. VVN heeft een brochure opgesteld waarin verschillende middelen staan om te werken aan verkeersveiligheid in jouw dorp. VVN Oost is gevestigd in Zutphen, klik hier voor de website.  

Inspiratiedag 2014: Samenwerken, voorbereid op de toekomst!

 Op zaterdag 4 oktober bezochten ruim 90 enthousiaste vrijwilligers uit kleine kernen, ambtenaren, gemeentelijke en provinciale politici en andere geïnteresseerden de Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling. Het centrale thema was dit jaar ‘Samenwerken, voorbereid op de toekomst’. Op deze kennisnetwerkdag werden workshops aangeboden door medewerkers uit het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. Presentaties en andere informatie is terug te vinden op onze website: http://vkkfdg.nl/leng/Bijeenkomsten/Duiven.html

Maak kans op € 1000,-

Kern met Pit: Schrijf je burgerinitiatief in, ontvang begeleiding en maak kans op €1000,-
Elk jaar doen zo’n 120 burgergroepen mee met de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. Zij gaan zelf aan de slag met de verbetering van hun leefomgeving. Kern met Pit geeft hen nét dat duwtje in de rug. Tot en met 31 oktober 2014 kunnen initiatiefrijke burgers zich inschrijven voor editie 2015 van Kern met Pit. 

VKK ontwikkelt Verdiepingsslag Overheidsparticipatie

In opdracht van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) heeft de VKK Gelderland de Verdiepingsslag Overheidsparticipatie (VO) ontwikkeld. Aanleiding voor de VO is dat er steeds meer leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving komen, waarbij een andere rol van de gemeente wordt verwacht. Niet meer reguleren of overnemen, maar verbinden en faciliteren: bewoners de gereedschappen geven om het zelf te doen. Dat wordt de ‘Derde generatie burgerparticipatie’ genoemd.

Van dorpsraad naar gemeenteraad, Sandra Braam vertelt over haar overstap

 

Sandra Braam is overgestapt van dorpsraad Azewijn naar een plek in de raad van de gemeente Montferland. Waarom deze stap? “Omdat ik wil werken aan een overheid die samen met haar inwoners initiatieven oppakt. En inwoners daarbij ruimte geeft. Het gaat nog weleens mis tussen inwoners en overheid. Dat roept bij mij een strijdbaarheid op. Want dat kan beter”! In dit artikel vertelt ze over haar achtergrond, haar inzet in Azewijn, en over haar binding met de politiek. Ze sluit af met een duidelijke boodschap aan gemeenteraden.

Compleet vernieuwde webste dorpshuizen.nl online

Sinds enkele weken is de vernieuwde website www.dorpshuizen.nl online gegaan. De redactie heeft de website niet alleen is in een nieuw jasje gestoken maar er zijn ook nieuwe functies.
De website is onder meer bekend omdat de Vraagbaak dorpshuizen erin is opgenomen en  is mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

'Op Reis' in de kleine kernen van Wijchen zorgt voor binding

Het gevarieerde programma, de vele opengestelde deelnemende monumenten in de Wijchense dorpen, samen met het prachtige weer heeft Open Monumentendag(OMD) Wijchen drieënhalf duizend bezoekers gebracht. De vrijwillige inzet van vele bewoners kan als goed voorbeeld worden gezien voor het organiseren van een culturele activiteit van en door dorpen, wat een goede bijdrage levert aan de leefbaarheid.  

Inhoud syndiceren