VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 144 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Onderzoek ‘Overheid en Burgerparticipatie’: inspiratie voor gemeenten en bewoners

Een masterthesis naar de rol van gemeenten bij burgerinitiatieven die moeten leiden tot toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen in kleine kernen. In dit artikel lees je over de inhoud van het onderzoek en de belangrijkste conclusies.

Jorick Messink, student Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft voor de Regio Achterhoek onderzocht wat gemeenten kunnen doen om burgerinitiatieven mogelijk te maken. Als onderwerp heeft Jorick gekozen voor toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen: dorpshuizen, Kulturhusen en sport- en gemeenschapsaccommodaties.

Malou Stroet zet Wekerom op de kaart!

De 23 jarige Malou Stroet loopt van september tot februari stage bij de VKK Gelderland. Ze vertelt in dit artikel over zichzelf en haar opdracht in Wekerom.

 

"Ik ben woonachtig in Dinxperlo, een dorp in de Achterhoek dat grenst aan Duitsland. Ik zit op dit moment in het vierde jaar van de studie Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) op het Saxion in Deventer. In september ben ik begonnen met mijn Managementstage bij de VKK Gelderland.  

Kansen door nieuwe Omgevingswet: “Maak van de Dorpscontactpersoon ook een Omgevingscoach”

In Gelderland komen er steeds meer dorpscontactpersonen(dcp’s). Momenteel zijn er in 11 plaatsen dcp’s en er komen er meer bij.  De dorpscontactpersoon heeft als taak de initiatieven die in het dorp aanwezig zijn te coördineren en als trekker op te treden. Vaak liggen die taken op het sociale en –zorgvlak. Een belangrijke doelstelling daarbij is om de sociale samenhang in een (dorps)kern te bevorderen. En met succes, zo blijkt uit ervaringen.
Initiatieven voor de inrichting van de leefomgeving worden nog niet begeleid. Maar zijn daar juist geen mogelijkheden voor? Want de verschuiving van taken naar de samenleving gaat de komende jaren verder dan alleen het sociale domein.

Succesvolle informatiebijeenkomst CPO-Huur in buitengebied Winterswijk

In september 2014 informeerden we u via dit artikel over het project CPO-Huur en de informatiebijeenkomst die op maandag 22 september 2014 gepland stond. De informatiebijeenkomst is door circa honderd geïnteresseerden bijgewoond.
Via deze nieuwsbrief leest u een verslag van de bijeenkomst en informatie over het vervolg van het project. Inmiddels kan het project dankzij een uitverkiezing voor het experimentenprogramma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’, ook rekenen op steun van de kennis- en netwerkorganisatie “Platform 31”.  

Inhoud syndiceren