VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 142 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Crowdfunding: wat is het en hoe werkt het?

Afgelopen jaar is er ruim 30 miljoen euro binnengehaald met crowdfunding. Crowdfunding is net als fondsenwerving een manier om een project te financieren. Nadat je een eigen achterban hebt verzamelt die je project steunt, maak je gebruik van social media om ook onbekenden te benaderen. Wanneer veel mensen bijdragen hoeft de bijdrage niet groot te zijn. Crowdfunding laat zien dat een idee gedragen wordt.

Tricht kan aan de slag met uitvoering Dorpsplan!

Op 9 april 2014 werd het Dorpsplan van, voor en door Tricht gepresenteerd in het Dorpshuis. Het is het derde Dorpsplan dat vanuit de pilot Dorpsplannen in de gemeente Geldermalsen is ontwikkeld. De werkgroep werd begeleid door VKK vrijwilligers Hans Suurmond en Jannes Herman Mostert. Het Dorpsplan geeft volop aanleiding voor uiteenlopende projecten.

Bestuurlijk overleg VKK-FDG met gedeputeerde Jan Jacob van Dijk

Het bestuur van de stichting werkorganisatie VKK-FDG heeft op 17 maart gesproken met gedeputeerde Van Dijk. In dit gesprek kwam de voortgang van de fusie tussen VKK Gelderland en de Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG) aan de orde, het verslag van het PlattelandsParlement 2013 werd officieel aangeboden en er werd gesproken over het aanleggen van glasvezel.

De overheid moet niet terugtreden, maar overdragen!

Enkele vrijwilligers die aan de VKK verbonden zijn, zijn ook actief in de gemeenteraad. We laten hen aan het woord over hun visie op burgerparticipatie en hoe ze zich daar in de raad sterk voor maken. Dit keer: Procesbegeleider dorpsplannen Johan de Kievit:
"De overheid moet niet terugtreden, maar overdragen! Terugtreden is een eenzijdige actie, overdragen is een wederkerige actie met afspraken over verantwoordelijken én budgetten. Actieve burgers kunnen het aan, zeker weten! De lokale politiek moet durven los te laten en vertrouwen geven aan burgers"!

Op bezoek bij het krimpteam van het ministerie van BZK

Op 18 maart waren Koos Mirck van de LVKK, Minouche Besters van Wonderful World en Peter van Heek van de VKK Gelderland op bezoek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in Den Haag. Ze waren te gast bij een bijeenkomst van het krimpteam van het ministerie. In dit team zitten ambtenaren die zich specifiek bezig houden met de krimpende bevolking in met name de randen van Nederland.

Tweede Kamerleden op werkbezoek in buitengebied Winterswijk

Als vervolg op de nota Krimp biedt kansen, geef ons gebied de gereedschappen zijn vrijdag 21 maart drie Tweede Kamerleden op werkbezoek geweest in het buitengebied van de gemeente Winterswijk. Dit waren Albert de Vries (PvdA), Roald van der Linde (VVD) en Paulus Jansen (SP). Tijdens het landelijke plattelandsparlement in november vorig jaar in Lunteren zijn de Kamerleden uitgenodigd door de werkgroep Krimp van de gezamelijke Belangengroepen Winterswijk. Aan de orde kwam breedband-internet, woonruimte, tweetalig onderwijs en vrijwilligerswerk.

Wandelroutes maken en Klompenpaden aanleggen

In veel dorpen leeft de ambitie om een wandelroute te maken of een nieuw wandelpad aan te leggen. Hoe pak je dat aan en wie kan je daarbij helpen? We hebben gesproken met Irma Corten van Stichting MaakjeRoute en Barbara Hine van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Bij MaakjeRoute (MJR) kun je digitaal je eigen route vastleggen en daarin het ‘lokaal verhaal’ vertellen. Daarbij maak je gebruik van bestaande wegen en opengestelde paden. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) kan je helpen bij het aanleggen van een nieuw Klompenpad of een lokaal dorpsommetje.  

Inhoud syndiceren