VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 142 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Voortgang fusie FDG en VKK

De besturen van de Federatie Dorpshuizen Gelderland en de Vereniging Kleine Kernen Gelderland praten op dit moment over een fusie van beide organisaties. Een werkgroep die is samengesteld uit leden van beide besturen onderzoekt de mogelijkheden van zo’n samengaan per 1 januari 2015.
Op de ledenvergaderingen van VKK (28 maart) en FDG (14 april) zijn de leden geïnformeerd over het hoe en waarom van de fusie en de manier waarop we het proces vorm willen geven.

Raadslid en VKK consulent Gemma Koning stelt zich voor

Vrouwelijke 'lokalo' start ambitieus als kersvers raadslid voor Lokaal Alternatief in Gemeente Duiven. Ze zet haar ervaring met bewonersparticipatie in de woon-, en welzijnssector in om een uitdagender podium te bieden aan achterban en voortrekkers die willen meedenken en meepraten in wijken en dorpen. “Niet alleen volksvertegenwoordiger, maar verbinder in doen” is haar moto.

Update van het kennisnetwerk L&G

 

Wat is het kennisnetwerk L&G?
Met het kennisnetwerk L&G willen we initiatieven subsidiëren en kennis delen met bewoners, belangenorganisaties en andere relevante partijen.

Voortgang
In de KKK van april informeerde we dat we aftrapbijeenkomsten hebben georganiseerd  van de zogenaamde ‘werkplaatsen’ voor Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen.

VKK-bestuurslid Rob Hoekstra vertelt over zijn activiteiten

Levensmotto
“Niet bij de pakken neerzitten. De schouders eronder en er iets van maken”.
Dat zou een levensmotto kunnen zijn. Van mijzelf, en ook van al die mensen die zich in kleine en grote dorpen inzetten voor hun leefomgeving. Dat bindt deze mensen. Wat ze ook bindt, is de Vereniging van Kleine Kernen in Gelderland, waar mensen die zich inspannen voor hun dorpen zich hebben verenigd. Sinds vorig jaar maak ik deel uit van het bestuur van de VKK.

Dorpsverwarming Energiek Leur: energie uit eigen dorp

De initiatiefgroep Energiek Leur wil het dorp onafhankelijker maken van fossiele brandstoffen. Duurzame-energievoorziening en lokale economie staan centraal.

Leur heeft een zeer actieve en ondernemingsgezinde bevolking. De laatste jaren heeft dat geleid tot allerlei initiatieven en samenwerkingsverbanden met een publiek doel. Van daaruit is het idee ontstaan om de mogelijkheden voor duurzame-energievoorziening te onderzoeken en deze te koppelen aan welzijnsprojecten. Mooie ambities!

Laat je 20 juni inspireren op de Kennisnetwerkdag en zet je dorp in beweging!

Op 20 juni 2014 organiseert het Kennisnetwerk L&G een interessante Kennisnetwerkdag! Thema van de dag is: 'Zet je dorp in beweging'. 

Inhoud syndiceren