VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 144 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Kansen door nieuwe Omgevingswet: “Maak van de Dorpscontactpersoon ook een Omgevingscoach”

In Gelderland komen er steeds meer dorpscontactpersonen(dcp’s). Momenteel zijn er in 11 plaatsen dcp’s en er komen er meer bij.  De dorpscontactpersoon heeft als taak de initiatieven die in het dorp aanwezig zijn te coördineren en als trekker op te treden. Vaak liggen die taken op het sociale en –zorgvlak. Een belangrijke doelstelling daarbij is om de sociale samenhang in een (dorps)kern te bevorderen. En met succes, zo blijkt uit ervaringen.
Initiatieven voor de inrichting van de leefomgeving worden nog niet begeleid. Maar zijn daar juist geen mogelijkheden voor? Want de verschuiving van taken naar de samenleving gaat de komende jaren verder dan alleen het sociale domein.

Succesvolle informatiebijeenkomst CPO-Huur in buitengebied Winterswijk

In september 2014 informeerden we u via dit artikel over het project CPO-Huur en de informatiebijeenkomst die op maandag 22 september 2014 gepland stond. De informatiebijeenkomst is door circa honderd geïnteresseerden bijgewoond.
Via deze nieuwsbrief leest u een verslag van de bijeenkomst en informatie over het vervolg van het project. Inmiddels kan het project dankzij een uitverkiezing voor het experimentenprogramma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’, ook rekenen op steun van de kennis- en netwerkorganisatie “Platform 31”.  

Doe meer met veilig verkeer!

Werk jij al aan de verkeersveiligheid van je dorp? Vaak kun je zelf verkeersproblemen in je eigen buurt aanpakken.  Veilig Verkeer Nederland (VVN) helpt kosteloos bij allerlei vragen over verkeersveiligheid.  Dat varieert van het melden van onveilige situaties in een landelijk systeem tot het adviseren of begeleiden van bewonersgroepen die zelf actie willen ondernemen. VVN heeft een brochure opgesteld waarin verschillende middelen staan om te werken aan verkeersveiligheid in jouw dorp. VVN Oost is gevestigd in Zutphen, klik hier voor de website.  

Inspiratiedag 2014: Samenwerken, voorbereid op de toekomst!

 Op zaterdag 4 oktober bezochten ruim 90 enthousiaste vrijwilligers uit kleine kernen, ambtenaren, gemeentelijke en provinciale politici en andere geïnteresseerden de Inspiratiedag Dorps(huis)ontwikkeling. Het centrale thema was dit jaar ‘Samenwerken, voorbereid op de toekomst’. Op deze kennisnetwerkdag werden workshops aangeboden door medewerkers uit het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen. Presentaties en andere informatie is terug te vinden op onze website: http://vkkfdg.nl/leng/Bijeenkomsten/Duiven.html

Maak kans op € 1000,-

Kern met Pit: Schrijf je burgerinitiatief in, ontvang begeleiding en maak kans op €1000,-
Elk jaar doen zo’n 120 burgergroepen mee met de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. Zij gaan zelf aan de slag met de verbetering van hun leefomgeving. Kern met Pit geeft hen nét dat duwtje in de rug. Tot en met 31 oktober 2014 kunnen initiatiefrijke burgers zich inschrijven voor editie 2015 van Kern met Pit. 

VKK ontwikkelt Verdiepingsslag Overheidsparticipatie

In opdracht van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) heeft de VKK Gelderland de Verdiepingsslag Overheidsparticipatie (VO) ontwikkeld. Aanleiding voor de VO is dat er steeds meer leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving komen, waarbij een andere rol van de gemeente wordt verwacht. Niet meer reguleren of overnemen, maar verbinden en faciliteren: bewoners de gereedschappen geven om het zelf te doen. Dat wordt de ‘Derde generatie burgerparticipatie’ genoemd.

Van dorpsraad naar gemeenteraad, Sandra Braam vertelt over haar overstap

 

Sandra Braam is overgestapt van dorpsraad Azewijn naar een plek in de raad van de gemeente Montferland. Waarom deze stap? “Omdat ik wil werken aan een overheid die samen met haar inwoners initiatieven oppakt. En inwoners daarbij ruimte geeft. Het gaat nog weleens mis tussen inwoners en overheid. Dat roept bij mij een strijdbaarheid op. Want dat kan beter”! In dit artikel vertelt ze over haar achtergrond, haar inzet in Azewijn, en over haar binding met de politiek. Ze sluit af met een duidelijke boodschap aan gemeenteraden.

Inhoud syndiceren