VKK Gelderland

Printervriendelijke versie

VKK Gelderland fuseert najaar 2015 met de Federatie Dorpshuizen Gelderland. Hiermee ontstaat een nieuwe vereniging: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.

De fusievereniging heeft al een nieuwe website die de www.vkkgelderland.nl en www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl volledig zal vervangen.

Bezoek voor het actuele nieuws onze nieuwe site: www.dkkgelderland.nl

Contactgegevens:

Kerkstraat 72 | 6987 AD | GIESBEEK
0314-631168 | info@dkkgelderland.nl 

 

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 143 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.

Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Zien, doen en beleven in Wekerom!

Vanuit de BelangenVereniging Wekerom bestaat de wens om het dorp te promoten onder toeristen en recreanten. Wekerom wil beter op de kaart komen en de aantrekkingskracht op toeristen en recreanten vergroten. Daarnaast geeft de opening van het Kulturhus aanleiding om deze te betrekken bij de promotie van het dorp.

Student Malou Strout deed onderzoek, gaf aanbevelingen, ontwikkelde een folder voor Wekerom en kwam met een 11-stappenplan om je dorp op de kaart te zetten!

Verslag PlattelandsParlement Gelderland 2015

Op 28 februari 2015 werd het vijfde PlattelandsParlement Gelderland (PPG) gehouden in Oene.

Klik hiernaast voor het verslag

13 politieke partijen waren vertegenwoordigd: 50Plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Lokaal Belang/1Achterhoek, Partij voor de Dieren, Partij voor Mens en Spirit, PvdA, SGP, SP, Vrede en Recht en VVD.

De woordvoerders gaven in het debat aan of zij de doelstellingen van het platteland mee zouden nemen in hun regeerperiode. Deze doelstellingen werden in de ochtend in drie themagroepen gemaakt.

Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen

 

 

Kijk op www.vkkfdg.nl/leng voor:

  • Informatie over subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen
  • Informatie over het Kennisnetwerk L&G
  • Link naar formulier voor het indienen van een ondersteuningsvraag
  • Informatie en voorbeelden per thema
  • Werkplaatsen
  • Modules

Inhoud syndiceren