VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 144 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Marc van Engelen en Daan Boers vertellen over hun stage

Marc van Engelen

Over mijzelf
Ik ben Marc van Engelen, ik ben wonend in Ellecom en op dit moment loop ik stage bij de VKK Gelderland. Mijn hobby is voetbal en ik studeer aan de HAN in Nijmegen. De studie die ik hier volg heet CMV wat een afkorting is voor Culturele en Maatschappelijke Vorming.

Wandelroutenetwerk Rijk van Nijmegen Zuid geopend

Woensdagmiddag 23 april was het zover. De uitwerkgroep Wandelen van het Dorpsplatform Overasselt kon vol trots laten zien wat het resultaat is van hun noeste arbeid om een wandelroutenetwerk te ontwikkelen. De werkgroep heeft een inspirerende voorzitter die zelf enthousiast wandelaar is. Ate van Balen, voorzitter van het Dorpsplatform Overasselt is tevens voorzitter van deze werkgroep. “Met dit netwerk zijn de wandelmogelijkheden legio geworden”.

Voortgang fusie FDG en VKK

De besturen van de Federatie Dorpshuizen Gelderland en de Vereniging Kleine Kernen Gelderland praten op dit moment over een fusie van beide organisaties. Een werkgroep die is samengesteld uit leden van beide besturen onderzoekt de mogelijkheden van zo’n samengaan per 1 januari 2015.
Op de ledenvergaderingen van VKK (28 maart) en FDG (14 april) zijn de leden geïnformeerd over het hoe en waarom van de fusie en de manier waarop we het proces vorm willen geven.

Raadslid en VKK consulent Gemma Koning stelt zich voor

Vrouwelijke 'lokalo' start ambitieus als kersvers raadslid voor Lokaal Alternatief in Gemeente Duiven. Ze zet haar ervaring met bewonersparticipatie in de woon-, en welzijnssector in om een uitdagender podium te bieden aan achterban en voortrekkers die willen meedenken en meepraten in wijken en dorpen. “Niet alleen volksvertegenwoordiger, maar verbinder in doen” is haar moto.

Update van het kennisnetwerk L&G

 

Wat is het kennisnetwerk L&G?
Met het kennisnetwerk L&G willen we initiatieven subsidiëren en kennis delen met bewoners, belangenorganisaties en andere relevante partijen.

Voortgang
In de KKK van april informeerde we dat we aftrapbijeenkomsten hebben georganiseerd  van de zogenaamde ‘werkplaatsen’ voor Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen.

VKK-bestuurslid Rob Hoekstra vertelt over zijn activiteiten

Levensmotto
“Niet bij de pakken neerzitten. De schouders eronder en er iets van maken”.
Dat zou een levensmotto kunnen zijn. Van mijzelf, en ook van al die mensen die zich in kleine en grote dorpen inzetten voor hun leefomgeving. Dat bindt deze mensen. Wat ze ook bindt, is de Vereniging van Kleine Kernen in Gelderland, waar mensen die zich inspannen voor hun dorpen zich hebben verenigd. Sinds vorig jaar maak ik deel uit van het bestuur van de VKK.

Inhoud syndiceren