VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 142 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Inventarisatie verdwijning geldautomaten in de Kleine Kernen in Gelderland

Iedere drie jaar produceert De Nederlandse Bank (DNB) de ‘bereikbaarheidsmonitor’. Hierin wordt weergegeven hoe de spreiding is van verschillende financiële diensten (kantoren; geldautomaten; afstortmogelijkheden) en de tevredenheid van consumenten en ondernemers daarover. De Landelijke Vereniging Kleine Kernen is betrokken bij het opstellen daarvan. In deze mail vragen wij u om aan te geven of er in uw dorp geldautomaten zijn verdwenen. Ga direct naar het formulier.

Veel initiatieven voor duurzame energie in Gelderland

Duurzaamheid houdt veel dorpen bezig. In de dorpsplannen is het een terugkerend thema.  De ideeën worden vervolgens verder uitgewerkt door initiatiefnemers. Gelderland kent momenteel al 40 duurzame energie initiatieven die op de website van Hier Opgewekt vermeld staan en er komen er steeds meer bij. Vanuit de Gelderse subsidieregeling Tender Gelderse Maat zijn zes projecten geselecteerd die op dit moment verder uitgewerkt mogen worden. Lees verder

Dorpscontactpersonen in Klarenbeek voortvarend bezig

Na een aantal maanden onderweg te zijn, is er bij ons een aardig beeld ontstaan van wie wat doet in Klarenbeek en wat voor een activiteiten er al plaatsvinden. We hebben inmiddels zelf een aantal bijeenkomsten georganiseerd en zijn bezig met de uitwerking van diverse plannen voor 2014.

Even voorstellen: Timothy Mak

Mijn naam is Timothy Mak en ik ben 23 jaar oud. In mijn vrije tijd sport ik graag, ik hou van films en ben veelal bij vrienden en familie. Momenteel studeer ik Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs op Hogeschool Saxion te Deventer.

Dorpsbouwkundige, Uw vraagbaak voor een ruimtelijk vraagstuk

Stel u heeft een vraag over een ruimtelijk probleem in uw dorp, u wilt bijvoorbeeld een dorpshuis uitbreiden, een dorpsplein aanleggen of werk maken van woningbouw. U wilt iets laten bouwen of aanleggen. Hoe pakt u dat aan en wie heeft u daarbij nodig?

Bibliotheek geopend in het Kulturhus van Lienden

Op donderdag 6 maart verrichtte wethouder Gerry van der Donk (Onderwijs &Cultuur) de officiële opening van de nieuwe bibliotheek in het Kulturhus in Lienden. Na lange tijd zonder bibliotheek, heeft gemeente Buren een pilot gestart van 2 jaar in het Kulturhus.

VKK bestuurslid Jan Aalbers vertelt over zijn activiteiten

Jan Aalbers, nu 56 jaar, werd geboren in 1957 en is opgegroeid in Lochem. “Ik heb biologie gestudeerd in Groningen en in Wageningen mijn lerarenopleiding gedaan. Aansluitend ben ik voor mijn werk in 1982 naar Epe op de Veluwe gegaan en daar woon ik ook sinds 1988.

Inhoud syndiceren