VKK Gelderland

Printervriendelijke versieSend by email

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 145 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.
Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen

 

 

Kijk op www.vkkfdg.nl/leng voor:

  • Informatie over subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen
  • Informatie over het Kennisnetwerk L&G
  • Link naar formulier voor het indienen van een ondersteuningsvraag
  • Informatie en voorbeelden per thema
  • Werkplaatsen
  • Modules

Belangstelling voor de Romeinse cultuur?

De KNHM organiseert in samenwerking met de Stichting Romeinse Limes Nederland en de Nederlandse Limessamenwerking "Mijn Limes 2015", een wedstrijd ter bevordering van burgerinitiatieven rondom de Romeinse Limes.

Bewonersgroepen kunnen aan de slag om hun idee voor het verrijken van de Romeinse Limes binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Gedurende het uitvoeringsjaar staat de KNHM voor hen klaar met advies. Heeft de bewonersgroep hun doel bereikt? Dan ontvangen ze het predicaat Mijn Limes en duizend euro.

Klik op de afbeelding om de folder te openen

Dorpen leggen heggen

Samen met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de stichting Heg & Landschap organiseren we de cursus ‘Heggen leggen’. Door het volgen van een theorieavond en het meedoen aan een praktijkdag in uw regio wordt u deskundig heggen legger en kunt u deze oude techniek overdragen aan anderen in uw dorp. Op deze wijze kunnen veel dorpen en het omliggende landschap verfraaid worden met een gelegde heg. In de bijlage leest u waar en wanneer de cursus gehouden wordt. 

Onderzoek ‘Overheid en Burgerparticipatie’: inspiratie voor gemeenten en bewoners

Een masterthesis naar de rol van gemeenten bij burgerinitiatieven die moeten leiden tot toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen in kleine kernen. In dit artikel lees je over de inhoud van het onderzoek en de belangrijkste conclusies.

Jorick Messink, student Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft voor de Regio Achterhoek onderzocht wat gemeenten kunnen doen om burgerinitiatieven mogelijk te maken. Als onderwerp heeft Jorick gekozen voor toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen: dorpshuizen, Kulturhusen en sport- en gemeenschapsaccommodaties.

Malou Stroet zet Wekerom op de kaart!

De 23 jarige Malou Stroet loopt van september tot februari stage bij de VKK Gelderland. Ze vertelt in dit artikel over zichzelf en haar opdracht in Wekerom.

 

"Ik ben woonachtig in Dinxperlo, een dorp in de Achterhoek dat grenst aan Duitsland. Ik zit op dit moment in het vierde jaar van de studie Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) op het Saxion in Deventer. In september ben ik begonnen met mijn Managementstage bij de VKK Gelderland.  

Kansen door nieuwe Omgevingswet: “Maak van de Dorpscontactpersoon ook een Omgevingscoach”

In Gelderland komen er steeds meer dorpscontactpersonen(dcp’s). Momenteel zijn er in 11 plaatsen dcp’s en er komen er meer bij.  De dorpscontactpersoon heeft als taak de initiatieven die in het dorp aanwezig zijn te coördineren en als trekker op te treden. Vaak liggen die taken op het sociale en –zorgvlak. Een belangrijke doelstelling daarbij is om de sociale samenhang in een (dorps)kern te bevorderen. En met succes, zo blijkt uit ervaringen.
Initiatieven voor de inrichting van de leefomgeving worden nog niet begeleid. Maar zijn daar juist geen mogelijkheden voor? Want de verschuiving van taken naar de samenleving gaat de komende jaren verder dan alleen het sociale domein.

Succesvolle informatiebijeenkomst CPO-Huur in buitengebied Winterswijk

In september 2014 informeerden we u via dit artikel over het project CPO-Huur en de informatiebijeenkomst die op maandag 22 september 2014 gepland stond. De informatiebijeenkomst is door circa honderd geïnteresseerden bijgewoond.
Via deze nieuwsbrief leest u een verslag van de bijeenkomst en informatie over het vervolg van het project. Inmiddels kan het project dankzij een uitverkiezing voor het experimentenprogramma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’, ook rekenen op steun van de kennis- en netwerkorganisatie “Platform 31”.  

Inhoud syndiceren