VKK Gelderland

Printervriendelijke versie

VKK Gelderland fuseert najaar 2015 met de Federatie Dorpshuizen Gelderland. Hiermee ontstaat een nieuwe vereniging: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.

De fusievereniging heeft al een nieuwe website die de www.vkkgelderland.nl en www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl volledig zal vervangen.

Bezoek voor het actuele nieuws onze nieuwe site: www.dkkgelderland.nl

Contactgegevens:

Kerkstraat 72 | 6987 AD | GIESBEEK
0314-631168 | info@dkkgelderland.nl 

 

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met 143 dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.

Dorpsbelangenorganisaties, dorpsraden, stichtingen, verenigingen, leefbaarheidgroepen en Dorpstafels kunnen lid worden van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland.

Ga direct naar:

 

  

 

 

 

 

Gaat de Dorpsvernieuwingsprijs dit jaar weer naar een plaats in Gelderland?

De inzendingen zijn doorgestuurd naar de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Succes Boven-Leeuwen, Beltrum Heteren, Megchelen, Oosterhuizen en Wapenveld! Nog even afwachten! 

Inwoners Alverna werken aan de toekomst

Inwoners Alverna werken aan de toekomst (Met ondersteuning van VKK-procesbegeleiders!)

We kunnen van start met het pilotproject Dorpsplan Plus deBuzz!

Met provinciale steun vanuit het Sociaal Profiel kan VKK-FDG samen met Keppel Media aan de slag met het project Dorpsplan Plus deBuzz!
In het kort komt het erop neer dat de beproefde dorpsplanmethodiek wordt uitgebreid met een aanpak om bewoners direct te benaderen. Leden van de dorpswerkgroep worden getraind door ervaren journalisten van Keppel Media. Ze gaan op pad met een speciale camper 'DeBuzz' om doelgroepen op te zoeken die op bijeenkomsten vaak ontbreken. De leden van de dorpswerkgroep verwerken zelf de interviewresultaten in het uiteindelijke dorpsontwikkelingsplan.
De dorpen die meedoen zijn Harfsen-Kring van Dorth, Zwartebroek-Terschuur, 't Harde en de wijk Duiven-West.
Via onze website en Facebookpagina kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project.  

Petitie aangeboden!

Vanmorgen overhandigde onze voorzitter Leidy van der Aalst de petitie '2,5 miljoen euro extra in 2015 voor de subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen' aan de Commissaris van de Koning, dhr. Cornielje.

Nieuwsbrief VKK-FDG Juni 2015

De VKK-FDG nieuwsbrief van juni is uit: http://goo.gl/MFAa3R
Het volgende komt aan bod, veel leesplezier met: 

  • Terugblik ALV 12 mei
  • Aanbieden petitie aan de Commissaris van de Koning
  • Koninklijk bezoek voor Dorpshuis Tricht
  • Manifest en Coalitieakkoord
  • Kijkjes in de keuken
  • Fotowedstrijd ‘Kracht en initiatief van onderop’
  • Ni’je Naobers
  • Een nieuwe organisatie, een nieuwe site en ook een app!
  • Ideeënwedstrijd VSB fonds 25 jaar

Draagvlakonderzoek jongerengroep De Steeg

Gedurende mijn stageperiode bij de VKK Gelderland ben ik bezig gegaan met het schrijven van een globaal plan om jongeren vast te houden in dorpen. Door middel van een jongerengroep hebben jongeren meer binding met het dorp waar ze wonen en blijven mogelijk in het dorp hierdoor. Tijdens mijn stageperiode heb ik een draagvlakonderzoek gedaan in het dorp De Steeg om te kijken hoe de jongeren er in deze kleine kern over dachten, dit heb ik gedaan in samenhang met de gemeente Rheden en de dorpsbelangenorganisatie De Steeg.

Aanpak promotie en activiteiten Kulturhus Wekerom

daan Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus, is er natuurlijk promotie nodig. In zijn eerstejaarsstage heeft Daan Boers, CMV student aan de HAN, onderzoek gedaan naar promotie voor het Kulturhus.

Op basis van literatuuronderzoek, gesprekken en een enquete is het adviesrapport aan Wekerom geschreven.

Inhoud syndiceren