VKK Gelderland

No public posts in this group. You must register or login and become a member in order to post messages, and view any private posts.
Printervriendelijke versie

VKK Gelderland is op 31 december 2015 gefuseerd met de Federatie Dorpshuizen Gelderland. Hiermee is een nieuwe vereniging ontstaan: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.

Bezoek voor het actuele nieuws onze nieuwe site: www.dkkgelderland.nl

Contactgegevens:

Kerkstraat 72 | 6987 AD | GIESBEEK
0314-631168 | info@dkkgelderland.nl 

Inhoud syndiceren